Formy pomocy dla ucznia

FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRASIŃCU

W ROKU  SZKOLNYM  2017/18

 

PORADY I KONSULTACJE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGA, DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

 

zajęcia sportowe MMA

J. Drwęcki ( środa 16.00-17.00)

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV i V

J. Drwęcki  (poniedziałek 13.35-14.20)

 

zajęcia sportowe dla uczniów oddziałów gimnazjalnych 

A. Lalak (czwartek 15.15-16.00)  

 

zajęcia reedukacyjne dla uczniów klasy I

G. Bakuła (środa 11.45-12.30)

 

zajęcia wspomagające rozwój uczniów  klasy I

G. Bakuła (środa 11.45- 12.30)

 

zajęcia wspomagające rozwój uczniów klasy II

B. Kierszak (wtorek 12.45-13.30)

 

zajęcia wspomagające rozwój uczniów klasy III

M. Chełstowska (środa 12.45-13.30)

 

zajęcia rozwijające umiejętności ortograficzne ucznia klasy IV

 A. Kubik (poniedziałek 12.45-13.30)

 

zajęcia wspomagające rozwój uczniów klasy V- VI

K. Gąsiewska (wtorek 13.35-14.20)

 

zajęcia rozwijające umiejętności  przyrodnicze ( klasa III gimnazjum)

M. Komorowska (środa 8.00-8.45)

 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

G. Chodkowska (2 razy w miesiącu w ramach pracy pedagoga)

 

koło historyczne

G. Chodkowska (piątek 14.25-15.10)

 

zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego dla klas IV-VI

 S. Domańska (czwartek 13.35-14.20)

 

zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego dla klasy VII i gimnazjalnych

D. Brant (poniedziałek 14.25-15.10)

 

laboratorium wiary

ks. T. Kalinowski (piątek 18.00-19.00)

 

koło biblijne

M. Domańska (środa 13.35-14.25)

 

zajęcia doskonalące umiejętności informatyczne dla kl. III SP

K. Wenda (środa 11.45-12.30)

 

zajęcia rozwijające z umiejętności polonistyczne dla uczniów oddziałów gimnazjalnych

E. Stanowska ( środa 14.25-15.10)

 

zajęcia muzyczno - społeczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

J. Napiórkowska (piątek 8.15-8.45)

 

zajęcia muzyczne, taneczne, chór szkolny ( uczniowie SP i oddz.gimnazjalnych)

J. Napiórkowska (czwartek i piątek godz. 13.35-14.20)

 

Szkolny Klub Sportowy dla uczniów SP

D. Jaworski  (poniedziałek 14.25-15.10)

 

Szkolny Klub Sportowy dla uczniów oddz. gimn.

A. Lalak (czwartek 14.25-15.10)

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy II i III SP

M. Chełstowska (środa 11.45-12.30) 

 

zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

D. Wiśniewski (piątek 14.25-15.10)

 

 

 

 

NA GÓRĘ