Historia naszej szkoły

Udostępniamy fragment dokumentu sprzed 48 lat,

który napisał były dyrektor Szkoły Podstawowej

w Krasińcu 

mgr Alfons Nieżurawski.

Krasiniec 1967/68

wstęp

Zmiany, jakie zachodzą, bardzo szybko w naszym życiu i w otaczającym nas świecie po II wojnie światowej powodują, że nawet ludzie urodzeni i żyjący we własnym środowisku, choćby tak niewielkim, jakim jest osada cukrownicza Krasiniec zatracają obraz przeszłości i często bardzo trudno jest im porównać i ocenić krytycznie świat ich dzieciństwa z światem teraźniejszości. Jeżeli takie trudności ma starsze pokolenie, które przecież tę przeszłość przeżywało w swoim czasie, to tym większą trudność ma młody człowiek, uczeń szkody podstawowej, który często nawet od własnych rodziców nie dowiaduje się jak to w jego miejscowości było 50, 30, 20, a nawet 10 lat temu, jakie trudności musieli ludzie pokonać, by stworzyć ten obraz otaczającego go najbliższego i aktualnie znanego mu świata.  W szkole zachodzą również potrzeby systematycznego posługiwania się przykładami z własnego środowiska, najbardziej zrozumiałymi i - co najważniejsze - dostępnymi do pojęć ucznia robiącego pod kierunkiem nauczyciela swoje pierwsze kroki badawcze. Nauczyciel jednak często sam ma trudności jeżeli nie zna środowiska w którym pracuje.

Trudności te nasunęły mi myśl opracowania pewnych najważniejszych fragmentów z kroniki szkolnej, a przede wszystkim tego, co jest najważniejsze i zawsze aktualne dla ucznia klasy VII, a obecnie klasy VIII. Mianowicie stojące przed nim jak wielki znak zapytania zagadnienie: Co dalej ? Z doświadczenia w swej pracy zawodowej wiem, że bohaterzy historyczni, szczególnie dla ucznia o słabej woli, są ideałem nieosiągalnym. Co innego przykłady wzięte z najbliższego otoczenia, znane uczniowi z życia codziennego. Doszedłem do przekonania, że podawanie jako przy-kład człowieka, który wyszedł z tutejszego środowiska, umiał pokonać różne w swej drodze życiowej napotkane trudności, a przede wszystkim przezwyciężył własne słabości, był kiedyś uczniem tutejszej szkoły, a obecnie po ukończeniu szkoły średniej, czy po studiach wyższych zdobył swoje miejsce wśród ludzi i cieszy się ogólnym szacunkiem ten przykład jest bliższy uczniowi, bo bohater jest uchwytny, cielesny, można go widzieć, jak każdego zwykłego człowieka.

Inna jeszcze sprawa nakłoniła mnie do zebrania tego materiału „Z kroniki szkolnej”, mianowicie pewne fakty występujące zwykle na zebraniach rodzicielskich przy omawianiu postępów uczniów ze sprawowania i z nauki. Zasadniczo jest tak, że ta przytłaczająca większość rodziców, których dzieci nie sprawiają na-ogół kłopotów tak pod względem wychowania i postępów w nauce, nie ma wiele do mówienia. Natomiast niektórzy rodzice, których dzieci sprawiają kłopoty tak pod względem wychowania jak i postępów w nauce, których negatywny stosunek powoduje corocznie mniejszy, lub większy procent niepowodzenia szkoły w ich drugoroczności, albo nawet w tym, że jakaś jednostka w ostateczności nie ukończy szkoły podstawowej - pragną ten stan rzeczy przypisać wyłącznie, szkole i jedynie szkołę obarczyć odpowiedzialnością za to. Co więcej, ci rodzice w swych publicznych /i prywatnych/ wypowiedziach zapędzają się często zbyt daleko. Starają się bezpodstawnie wmówić słuchaczom, jakoby w Krasińcu takie niepowodzenia były zjawiskiem masowym powstałym z winy i nieuctwa nauczycieli, czego jakoby dowodem było i to, że i te dzieci, które otrzymują promocję, też mają trudności z dalszą nauką i to jest powodem, że tak mało dzieci z Krasińca może po szkole podstawowej dalej się uczyć. Tymczasem zjawisko jest wręcz odwrotne, nauczyciele mają pełne prawo chlubić się z dotychczasowych wyników swej pracy jeśli chodzi o dalsze losy ich wychowanków, jak również i z ciągłej pracy nad podnoszeniem własnych kwalifikacji i polepszania metod pracy w szkole.

Opracowanie to ma być właśnie tą pomocą, dla nauczycieli', niezależnie od celu wymienionego na wstępie; przy opracowywaniu referatów na zebrania rodzicielskie jak również może służyć do zaczerpnięcia danych do odpowiedzi na niektóre zagadnienia wyłaniające się w czasie dyskusji a przez to będzie można coraz skuteczniej angażować starsze społeczeństwo do aktywnej walki o coraz lepsze wychowanie młodego pokolenia.

 

Cały dokument do pobrania w formacie pdf

 

NA GÓRĘ