11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

   Jest to święto państwowe, które co roku obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę, w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

   Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji ustrojowej, która miała miejsce w 1989r.

   W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy, podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Jednak mimo krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji, Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. W okresie niewoli, najaktywniejsza część polskiego społeczeństwa wytrwale i ofiarnie przekazywała nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej.

  W latach pierwszej wojny światowej wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów.

Za Ojców Niepodległości uważa się: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Hallera.

Dlaczego wybrano datę 11 listopada?  Prawdopodobnie dlatego, że upamiętniała ona moment przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy, który kończył I wojnę światową.

W tym roku nie możemy wspólnie w szkole celebrować Narodowego Święta Niepodległości. Ale mimo wszystko możemy i powinniśmy wszyscy świętować.

Wywieśmy flagi na swoich domach, spędźmy czas z rodziną śpiewając lub słuchając pieśni patriotycznych. Dzieci wspólnie z rodzicami mogą wykonać kotyliony, ozdobne kartki z życzeniami dla Polski i udekorować odświętnie mieszkanie. Pamiętajmy, że symbole narodowe, w trudnych latach walki o niepodległą Polskę, rozbudzały w sercach Polek i Polaków tęsknotę za własnym państwem i wolnością.

     Oddajmy hołd tym, którzy za tę wolność oddali życie.

NA GÓRĘ