Kształcenie na odległość klasa II

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r

 

18.V

Zabawy podwórkowe z dawnych lat. Poznaję liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 52 i 53

karty pracy str. 47 ćw. 1 i 3 oraz str. 48 ćw. 4 i 5

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 72 zad. 1 - 3

karty pracy str. 62 ćw. 1 - 5

 

19.V

Nie jestem sam. Poznaję liczby trzycyfrowe złożone z setek i dziesiątek.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 54 – 55

karty pracy str. 49 ćw. 1 oraz str. 50 ćw. 2 i 4

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 74 zad. 1 i 3

karty pracy str. 63 ćw. 1 i 2

 

20.V

Podwórko z królewną. Poznaje liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 56 i 57

karty pracy str. 51 ćw. 1 i 2 oraz str. 52  ćw. 3 i 5

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 75 zad.1 i 2

karty pracy str. 64 ćw. 1 i 2

 

21.V

Współpraca w świecie przyrody. Porównuję liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza

podręcznik str. 58 i 59

karty pracy str. 53 ćw. 1 i 2 oraz str. 54 ćw. 3, 4 i 5

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 76 zad. 1, 2 i 3

karty pracy str. 61 ćw. 1, 4 i 5

 

22.V

Drzewo do samego nieba. Porównuję liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i środowiskowa

podręcznik str. 60  i 61

karty pracy str. 55 ćw. 1 i 2 oraz ćw. 4 str. 54

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 77 zad. 1 i 2

karty pracy str. 66 ćw. 1, 2 i 4

 

Język angielski

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – rozdział 8.  19.04.2020r.

Zadanie 1. Posłuchaj i powtórz słówka – podręcznik, s. 90-96

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika s. 98/99

Temat: Ćwiczenia utrwalające słownictwo.   21.05.2020r.

Zadanie 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, s. 122/123

Nagrania będą dostępne na grupie klasowej.

 

RELIGIA

 

Temat nr 47: O Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i nakazie misyjnym. Jezus posyła nas, by głosić Jego Ewangelię. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Temat: Skoczny Tygrysek - programowanie

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 56.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze strony 56 i 57.

- Dla chętnych do wyboru ćwiczenie 3, 4 i 5 ze strony 57 i 58.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 

 

Język angielski

 

Temat: Ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa – rozdział 8. 26.05.2020 r.

Zadanie 1. Wykonaj samodzielnie ćwiczenia dostępne na grupie klasowej.

Temat: DVD Club – Birthday party.   28.05.2020 r.

Zadanie 1. Obejrzyj film, wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, s. 128/129.

Nagrania będą dostępne na grupie klasowej.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Temat: Przyjaciele w podróży - programowanie

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 59 - 60.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze strony 59.

- Dla chętnych  - ćwiczenie 3 ze strony 60.

 

25.V

Rodzinne spotkania. Porównuję liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 62 i 63

karty pracy str. 57 ćw. 1, 2 i 3 oraz str. 58 ćw. 4

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 77 zad. 1 i 2

karty pracy str. 66 ćw. 1 i 2

 

26.V

Bukiet dla mamy. Dodaje liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 72

karty pracy str. 63 ćw. 1 i 2 oraz str. 64 ćw. 4

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 78, zad. 1 i 3

karty pracy str. 63 ćw. 1 i 2

 

27.V

Nie ma jak z rodzicami. Odejmuje liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 64 i 65

karty pracy str. 59 ćw. 1 i 3 oraz str. 60  ćw. 1

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 79 zad. 1 i 2

karty pracy str. 69 ćw. 1 i 2

 

28.V

Cykl wychowawczy – Świnka. Dodaje i odejmuje liczby trzycyfrowe.

Edukacja polonistyczna i społeczna

podręcznik str. 68 i 69

karty pracy str. 64 ćw. 1 i 2 oraz str. 65 ćw. 3

Edukacja matematyczna

karty pracy str. 68 ćw. 3 i 4 oraz str. 70 ćw. 3 i 4

 

29.V

Święto rodziny. Utrwalam wiadomości matematyczne.

Edukacja polonistyczna, środowiskowa i społeczna

Tekst z tekstem piosenki „Twój dom”

karty pracy str. 65 ćw. 1, 2  i 3 oraz ćw. 5 str. 66

Edukacja matematyczna

podręcznik str. 80 zad. 1 i 2

karty pracy str. 71 ćw. 1, 2 i 3

 

RELIGIA

 

Temat nr 48: O zesłaniu Ducha Świętego. Pan Jezus umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.

NA GÓRĘ