Kształcenie na odległość klasa III

        ------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r

 

18-22 maja2020r.

18.V  Rodzinne korzenie

Edukacja polonistyczna, społeczna

podręcznik: str. 48-49,  karty pracy: str.49-50

Edukacja matematyczna

Podręcznik: str. 67 karty pracy str. 62

Wychowanie fizyczne w domu.

www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8

19.V O polskich stolicach

Edukacja polonistyczna, społeczna, techniczna

podręcznik: str.50-51,  karty pracy: str. 51-53

Edukacja matematyczna

podręcznik: str. 69, karty pracy: str. 63

Wychowanie fizyczne w domu

www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA

Rodzinne historie

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna

podręcznik: str.54-55, karty pracy: str.54-55

Edukacja matematyczna

podręcznik: str. 70, karty pracy: str. 64

21 .V Dziadek i niedźwiadek

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, muzyczna

podręcznik: str.56-57, karty pracy: str. 56-57

Edukacja matematyczna

podręcznik: str. 71, karty pracy: str. 65

22.V Niedźwiedzie.

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza

podręcznik: str. 58-59, karty pracy: str. 58-59

Edukacja matematyczna    

podręcznik: str. 72,

 

 

Język angielski

 

Temat: Ćwiczenia sprawdzające opanowanie słownictwa i zwrotów - rozdział 6. 20.05.2020r.

Zadanie 1. Wykonaj samodzielnie ćwiczenia wysłane na grupę klasową.

Temat: My favourite season – DVD Club 21.05.2020r.

Zadanie 1. Obejrzyj krótki film. Powtórz słownictwo.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia – zeszyt ćwiczeń, s. 99.

Nagrania prześlę na klasowe grupy w aplikacji Messenger.

 

RELIGIA

 

Temat nr 32: Co nam daje przyjmowanie Komunii Świętej? Komunia pomocą w życiu doczesnym i pokarmem na życie wieczne.

Przypomnienie piosenki " Idzie mój Pan"

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Temat: Instrukcja warunkowa - programowanie

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 56 i 57.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze strony 56 i 57.

- Dla chętnych ćwiczenie 3 ze strony 57.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 

25.V  Rodzinne czytanie

Edukacja polonistyczna, społeczna

podręcznik: str. 60-61,  karty pracy: str.60-61

Edukacja matematyczna

Podręcznik: str.72 karty pracy str. 66

Wychowanie fizyczne w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=hqnU92VioGA

 

26.V  W bibliotece

Edukacja polonistyczna, społeczna

podręcznik: str. 62,  karty pracy: str. 62-63

Edukacja matematyczna

podręcznik: str. 73, karty pracy: str. 67

Wychowanie fizyczne w domu

https://www.youtube.com/watch?v=OMuqxXUCZ9I

 

27.V  Wielkie czytanie

Edukacja polonistyczna, społeczna

podręcznik: str.64-65, karty pracy: str.64-65

Edukacja matematyczna

podręcznik: str. 74, karty pracy: str. 68

 

28 .V Skąd się bierze papier.

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna

podręcznik: str.66-69, karty pracy: str. 66-68

 

29.V Klasowe święto książki

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, plastyczna, techniczna, muzyczna

podręcznik: str. 68-69, karty pracy: str. 69-70

Edukacja matematyczna    

podręcznik: str. 72, karty pracy: str. 69-70

 

 

Język angielski

 

Temat: Where is Chatty? – Gdzie jest Chatty?  27.05.2020 r.

Zadanie 1. Przepisz i przetłumacz słownictwo – podręcznik, s. 80.

Zadanie 2. Wysłuchaj historyjki – odpowiedz na pytania: Where are Chatty, Kate, Fred? Are they going by bus? What time is it? What does Chatty like?

Zadanie 3. Wykonaj ćw. 2 i 3 – podręcznik, s. 81.

 

Temat: Let’s go to Egypt!  28.05.2020 r.

Zadanie 1. Przepisz do zeszytu i przetłumacz słownictwo – podręcznik, s. 82

Zadanie 2. Odsłuchaj tekst następnie przeczytaj.

Zadanie 3. Wykonaj ćw. 2 i 3 – podręcznik, s. 83.

Nagrania prześlę na klasowe grupy w aplikacji Messenger.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Temat: Powtórzenie – programowanie

- Materiały nauczyciela, karta pracy.

 

RELIGIA

 

Temat nr 33: Co należy zrobić po przyjęciu Komunii Świętej?

Dziękczynienie i uwielbienie.

NA GÓRĘ