Kształcenie na odległość klasa IV

-------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18- 22.05.2020r.

 

MATEMATYKA

18.05 

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych

Podręcznik – strona 173. Zadanie 1,3,4/174

Do domu: ćwiczenie 2,4/69, 6,10/70.

 

20.05 

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych

Podręcznik – strona 175. Zadanie 1/176, 2/177.

Do domu ćwiczenie: 1,6/71, 9/72.

 

21.05

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, …

Podręcznik – strona 182. Zadanie 1,2/184.

Do domu: zeszyt.online – ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, …

 

Historia

 

Wtorek ( 19.05.2020r.) Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym.

Podręcznik, str.136 – 139.

W zeszycie  wyjaśnijcie  pojęcia: teologia , pontyfikat, konklawe.

 

 

TECHNIKA

 

Temat: Piesza wycieczka

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 71 i 73.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 73.

-  Dla chętnych ćwiczenie 3 ze strony 73.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Scratch – rysuj z Mruczkiem

- Zapoznaj się z tematem lekcji -  podręcznik, str. 99 –103.

- Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj jeden z projektów „Zabawa z tęczą”, „Przerywane kreski”, „Kwadrat na scenie”, „Eksperymenty z odcieniami koloru”   na https://scratch.mit.edu

 

Muzyka

 

Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. Piosenki z różnych stron świata.

Podręcznik str. 116 – 118

Piosenka „ Kolorowe dzieci”, link: https://www.youtube.com/watch?v=EVjvOBs2Z8I

Taniec „Pingwinek”, link: https://www.youtube.com/watch?v=TrsSTFp0GJE

 

Plastyka

 

Temat: Ukryty talent.

Film „Kropka z lektorem”, link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=7CRNTbFRJZo&feature=emb_logo

Praca plastyczna: ubierz i ozdób swoja kropkę.

 

JĘZYK POLSKI

 

18. i 19.05.2020 r. – 2 godz.

Temat: Z wyrazami wdzięczności

1. Zapoznaj się z treścią tekstu „Jak napisać podziękowanie”, podr., str. 254.

2. Tworzenie mapy myśli dotyczącej podziękowań.

3. Karta pracy „Dziękuję za…”.

4. Redagowanie podziękowania.

W domu: Przeczytaj  tekst: „Mam prawo”, podr., str. 256.

21. 05.2020 r.

Temat: Czy problemy mogą znikać same?

 1. Rozmowa na temat przeczytanego utworu. Omówienie zagadnień znajdujących się pod tekstem.
 2. Wykonanie ćwiczenia 3, str. 259 ( w zeszycie).
 3. Wspólne redagowanie praw i obowiązków dzieci.

W domu: Przeczytaj tekst pt. „Słup soli”, podr., str. 260.

22.05.2020 r.

Temat: Świadkowie przemocy

 1. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.
 2. Wspólne redagowanie listy zasad obowiązujących w bezpiecznej szkole.

W domu: Przeczytaj tekst pt. „Magiczne drzewo. Pojedynek”, podr., str. 264

 

RELIGIA

 

Temat nr 48: Ezdrasz i Nehemiasz - powrót z niewoli i odbudowa świątyni.

Odbudowujemy świątynię naszego serca.

Temat nr 49: Cierpiący Hiob ufa Bogu.

Zapoznanie z piosenką;"To był dobry dzień" Arki Noego.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

20 maja 2020 r. (20th May 2020) środa - Wednesday

Subject: Przysłówki częstotliwości.

Podręcznik str. 84: czytamy tekst 'I LOVE FOOTBALL', wyjaśniamy niezrozumiałe słówka. Po opracowaniu tekstu wykonujemy ćw. 2 - zapisujemy pytania w zeszycie i odpowiadamy na nie, szukając odpowiedzi w tekście. Powtarzamy nazwy dyscyplin sportu oraz wiadomości dotyczące przysłówków częstotliwości (zeszyt, notatka dotycząca czasu PRESENT SIMPLE).

21st May 2020 czwartek - Thursday (21 maja)

Subject: Ubiór i wyposażenie sportowca - ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik str. 86: czytamy tekst ' MY SPORTS KIT', wypisujemy z tekstu słownictwo dotyczące sportu - stroju sportowców, słownictwo do nauczenia się na pamięć. Utrwalamy słownictwo wykonując ćwiczenia 1/2/3 z zeszytu ćwiczeń, str. 84.

22nd May 2020 piątek - Friday (22 maja)

Subject: Czas PRESENT SIMPLE - przyimki czasu .

Przypominamy informacje dotyczące czasu PRESENT SIMPLE (notatka w zeszycie). Podręcznik str. 87 GRAMMAR - TIME EXPRESSIONS: on- łączy się z dniami tygodnia, np.: on Monday; at- łączy się z godzinami, np.: at 7 o'clock, ale też z wyrażeniami: at the weekends, at night (do zapamiętania); in - łączy się z konkretnym rokiem, np.: in 2020, z nazwami miesięcy, np.: in May, z porami roku, np.: in spring , a także porami dnia, np.: in the morning, in the afternoon, in the evening. Dla utrwalenia wiadomości wykonujemy ćw. 7 ze str. 87 w zeszycie.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

Zaczynamy rozgrzewką.

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hqnU92VioGA

https://www.youtube.com/watch?v=OMuqxXUCZ9I

https://www.youtube.com/watch?v=0gN8ETSvKOc
https://liblink.pl/PRRiw3acOm
https://liblink.pl/9BxLZ0rp4a

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

 

PRZYRODA

 

18 maj poniedziałek

Temat: Na łące. Zapisz do zeszytu.

Przeczytać tekst 193-197 do zapamiętania na stronie 197  pod hasłem To najważniejsze

Uzupełnij ćwiczenia nr 2,3 na stronie 116

 

19 maj wtorek

Temat: Na polu uprawnym. Zapisz do zeszytu.

Przeczytać tekst 198-201 do zapamiętania na stronie 201  pod hasłem To najważniejsze

Uzupełnij ćwiczenia nr 1,2,3 na stronie 118-119

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 

MATEMATYKA

 

25.05 

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

Podręcznik strona 186, 189. Zadanie 1/187, 1/190.

27.05 

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Podręcznik strona 194. Zadanie 2/195.

Do domu: zeszyt.online – porównywanie ułamków dziesiętnych.

28.05

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych

Podręcznik strona 198. Zadanie 1/199, 7/200 (a,b,c,d)

Do domu: ćwiczenie 1,2/81, 5/82.

 

 PRZYRODA

 

25 maj poniedziałek

Proszę o przesłanie odpowiedzi na pytanie nr 1 z książki strona 201 czas 6 minut.

Temat: Na polu uprawnym – inne rośliny uprawne. Zapisz do zeszytu.

Przeczytać tekst 200-201 do zapamiętania na stronie 201  pod hasłem To najważniejsze

Uzupełnij ćwiczenia nr 3,4 na stronie 119 zrób zdjęcie i prześlij na następnej lekcji  (wtorek 26 maj).

 

26 maj wtorek

Proszę o przesłanie zdjęć uzupełnionych ćwiczeń 3,4 ze strony 119 czas 6 minut.

Temat: Podsumowanie działu siódmego. Zapisz do zeszytu.

Przeczytać tekst 202-204 Praca samodzielna.

Rozwiązujemy wszystkie ćwiczenia na stronie 120 - 122 zrób zdjęcie każdej strony (trzy zdjęcia)i prześlij na następnej lekcji  (poniedziałek 01 czerwca).

 

JĘZYK POLSKI

 

25.05.2020 r.

Temat: Świadkowie przemocy – kontynuacja tematu z piątku.

1. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.

2. Wspólne redagowanie listy zasad obowiązujących w bezpiecznej szkole.

W domu: Przeczytaj tekst pt. „Magiczne drzewo. Pojedynek”, podr., str. 264.

26.05.2020 r.

Temat: Zło dobrem zwyciężyć

 1. Wykonanie ćwiczenia 2, str. 267 z podr.
 2. Wspólne redagowanie notatki.
 3. Ćwiczenie 7 i 8, str. 267 – podręcznik.

W domu: Przeczytaj tekst pt. „Bracia Lwie Serce”.

28.05.2020 r.

Temat: Pustka po stracie

 1. Redagowanie planu wydarzeń.
 2. Mapa myśli.
 3. Opis Nangijali.

29.05.2020 r.

Temat: Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?

 1. Zapoznanie się z zasadami zapisywania dialogu.
 2. Analiza przykładowego dialogu.
 3. Uzupełnianie dialogu odpowiednimi wyrazami.
 4. Układanie dialogów - karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

27 maja 2020 r. (27th May 2020) środa - Wednesday

Subject: Mój ulubiony sport.

Podręcznik str. 88: czytamy dialogi 'My favourite sport', wyjaśniamy niezrozumiałe słówka. Po opracowaniu tekstu wykonujemy ćw. 2 - zapisujemy pytania w zeszycie i odpowiadamy na nie, szukając odpowiedzi w tekście. Tworzymy nazwy zawodów od dyscyplin sportowych - ćwiczenie 4, str. 89.

28th May 2020 czwartek - Thursday (28 maja)

Subject: Formularz w klubie sportowym.

Podręcznik str. 89: czytamy formularz Terriego  i na podstawie tego formularz tworzymy własny. Zeszyt ćwiczeń str. 86 - 87 - ćw. 2/3/6.

29th May 2020 piątek - Friday (29 maja)

Subject: Powtórzenie wiadomości z działu 7 - revision 7.

Przypominamy informacje dotyczące czasu PRESENT SIMPLE (notatka w zeszycie). W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia: 1/2/3/4 ze str. 88.

 

TECHNIKA

 

Temat: Jak spakować plecak?

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 72.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 72.

-  Dla chętnych ćwiczenie 1 ze strony 72.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Liczby w komórkach.

- Zapoznaj się z tematem lekcji -  podręcznik, str. 104 –106.

- Zgodnie z instrukcją w podręczniku odwzoruj tabelę ze strony106.

 

Historia

 

Wtorek ( 26.05.2020r.) Temat: Jan Paweł II na czele Kościoła.

Podręcznik, str. 140-141

Praca w domu: ćwiczenie 3,str.141

RELIGIA

klasa IV

Temat nr 50: Bóg wysłuchuje modlitw i posyła z pomocą swojego Anoiła

Temat: Duch Święty obdarza nas swoimi darami i umacnia nas w życiu.

 

RELIGIA

 

Temat nr 50: Bóg wysłuchuje modlitw i posyła z pomocą swojego Anoiła

Temat: Duch Święty obdarza nas swoimi darami i umacnia nas w życiu.

 

Muzyka

 

Temat: Muzykujemy wakacyjnie - szanta.

Podręcznik s. 119 – 122.

Morskie opowieści – szanty, link: https://www.youtube.com/watch?v=69D-tQviQ7k

Zabawa ruchowa str.120

 

Plastyka

 

Temat: Film rysunkowy – wymyślamy postacie

Jak powstają kreskówki i filmy animowane:
https://www.youtube.com/watch?v=vSDcQ_9ITes

Jak zrobić komiks: https://www.youtube.com/watch?v=-VFG-22R-14

Stwórz własne, wymyślone przez siebie dwie postaci do filmu animowanego. Jedna z nich niech będzie postacią pozytywną, druga - tak zwanym „czarnym charakterem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g

https://www.youtube.com/watch?v=jRkm-MhtWXk

https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

 

NA GÓRĘ