Kształcenie na odległość klasa V

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r.

 

 

MATEMATYKA

18.05  

Temat: Pole prostokąta i kwadratu

Podręcznik – strona 182. Zadanie 1/183.

Do domu: ćwiczenie 1,2/93.

21.05 

Temat: Zależności między jednostkami pola

Podręcznik – strona 186. Zadanie 1,3/187.

22.05

Temat: Pole równoległoboku

Podręcznik – strona 188. Zadanie 1/189.

 

Historia

 

Wtorek ( 19.05.2020r.) Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

Podręcznik, str.203-204.

Praca w domu: ćwiczenie 1i 2 str.207

Czwartek ( 21.05.2020r. ) Temat: Założenie Akademii Krakowskiej .

Podręcznik, str. 205-207

Praca w domu: ćwiczenie 3, str.207

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

18th May 2020 - Monday (poniedziałek)

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8 - revision 8.

Powtarzamy wiadomości z działu ósmego: rodzaje transportu, wskazywanie drogi; wyrażenie określające zamiary - 'be going to'. Zeszyt ćwiczeń str. 100, ćwiczenia 1/2/3.

19th May 2020 - Tuesday (wtorek)

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8 - revision 8 (c.d.) .

Zeszyt ćwiczeń str. 101- ćwiczenia 4/5/6

20th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: Poznajemy atrakcje Londynu - lekcja kulturowa.

Podręcznik str. 104, tekst 'THE LONDON EYE'. Czytamy tekst ze zrozumieniem i wykonujemy ćwiczenia 1/2/3 z zeszytu ćwiczeń na str. 102

 

TECHNIKA

 

Temat: Przygotowanie zdrowego posiłku

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 71 - 73.

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 71.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Zbieranie jabłek

- Zapoznaj się z tematem lekcji – podręcznik, str. 97 – 100.

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj projekt „Zbieranie jabłek” na https://scratch.mit.edu

 

Muzyka

 

Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla.

Podręcznik str.144 - 146

Piosenka  “Familijny rock and roll”, link: https://www.youtube.com/watch?v=nzWcoQrZCF0

https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk

https://www.youtube.com/watch?v=T1Ond-OwgU8 – Elvis Presley

Rock and roll to również taniec użytkowy: https://www.youtube.com/watch?v=sv7zw43cneM

 

Plastyka

 

Temat: Film, teatr i scenografia. Charakteryzacja.

Podręcznik str.92 – 95.

Film: „ Jak powstaje scenografia”, link: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-powstaje-scenografia

Film „ Jak to jest zrobione – charakteryzacja filmowa i teatralna”, link: https://www.youtube.com/watch?v=N8xuC3Ghfuw

 

JĘZYK POLSKI

 

18.05.2020 r.

 Temat: Jak urozmaicić opowiadanie? – kontynuacja tematu z piątku

1. Obejrzyj film pt. ”Jak napisać opowiadanie?” https://www.youtube.com/watch?v=WBItpXfF3NQ

2. Zapoznaj się z treścią tekstu „Jak urozmaicić opowiadanie?” – str. 259, podr.

3. Zabawa słowna – rozwijamy wypowiedzenie.

4. Wykonaj ćw. 5, str. 134 ( zeszyt ćwiczeń).

 

19.05.2020 r.

Temat: Po co nam przydawki?

 1. „ Na rozgrzewkę”, str. 261 w podręczniku.
 2. Zapoznaj się z treścią „Nowej wiadomości” – podr., str. 261.
 3. Ćwiczenie 1 i 2, str. 261 ( w zeszycie ).
 4. Ćwiczenie 3, str. 262 ( ustnie ).
 5. Ćwiczenie 9, str. 263 ( w zeszycie ).

W domu: Przeczytaj tekst pt. „ Gruby” -  podr., str. 265.

 

20. i 22. 05.2020 r. – 2 godz.

Temat: Jacy jesteśmy?

 1. Wspólne wykonanie ćwiczenia 1, str. 268, podr.
 2. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie problemy mają nastolatki w relacjach z rówieśnikami, a jakie – z dorosłymi i czym są one spowodowane?
 3. Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Biologia

 

Piątek 22.05

Temat: Paprotniki – budowa oraz środowisko życia

Przeczytać tekst z podręcznika str. 121-128. Wykonać ćwiczenia: 1, 2 i 3 str. 128.

 

RELIGIA

 

Temat; Sprawdzian wiadomości; Życie świętego Jana Pawła II. Ważne wydarzenia z życia Wielkiego Polaka.

Temat nr 52: Wniebowstąpienie Jezusa.

Zapoznanie z piosenką: "Jest takie miejsce na świecie"

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

Zaczynamy rozgrzewką.

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hqnU92VioGA

https://www.youtube.com/watch?v=OMuqxXUCZ9I

https://www.youtube.com/watch?v=0gN8ETSvKOc
https://liblink.pl/PRRiw3acOm
https://liblink.pl/9BxLZ0rp4a

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

 

GEOGRAFIA

 

21.05. czwartek

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu. Zapisujemy do zeszytu.

Przeczytać tekst 120-126 do zapamiętania wiadomości na stronie 126  pod hasłem To najważniejsze

Uzupełniamy ćwiczenia w czasie rzeczywistym nr 1,2,4,5

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 MATEMATYKA

 

25.05

Temat: Pole rombu

Podręcznik strona 191. Zdanie 1, 3/192.

Do domu: ćwiczenie 1, 2/97.

 

28.05

Temat: Pole trójkąta

Podręcznik strona 193. Zadanie 1/195.

Do domu: ćwiczenie 2,3/98, 5/99.

 

29.05

Temat: Pole trapezu

Podręcznik strona 197. Zadanie 1/198

Do domu: ćwiczenie 2/100, 3,4/101.

 

GEOGRAFIA

 

28.05. czwartek

Proszę o przesłanie zdjęcia  ćwiczenia nr 8 ze strony 75 czas 6 minut.

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej. Zapisujemy temat do zeszytu.

Przeczytać tekst 127-133 do zapamiętania wiadomości na stronie 133  pod hasłem To najważniejsze

Uzupełniamy ćwiczenia w czasie rzeczywistym nr 1,3,4

Rozwiązujemy  ćwiczenie 5,6  na stronie 78 - 79 zrób zdjęcie stron i prześlij na następnej lekcji  (czwartek 04 czerwca – czas 7 dni).

 

JĘZYK POLSKI

 

25.05.2020r.

Temat: Jacy jesteśmy – kontynuacja tematu z piątku.

1. Wspólne wykonanie ćwiczenia 1, str. 268, podr.

2. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie problemy mają nastolatki w relacjach z rówieśnikami, a jakie – z dorosłymi i czym są one spowodowane?

3. Materiały przygotowane przez nauczyciela.

W domu: Przeczytaj tekst pt. „Masło przygodowe”, podr., str. 269.

26.05.2020 r.

Temat: Czy można żyć bez mediów?

 1.     Określenie zasad panujących w rodzinie narratorki.
 2.     Opowiadanie o rodzinie Zwarowców.
 3.     Omawianie wpływu mediów na życie współczesnych rodzin.

27 i 29.05.2020r.

Temat: Prasa w naszym życiu

 1. Zapoznanie się z infografikami na „Spotkanie z prasą” oraz „Ludzie prasy”.
 2. Omówienie przykładowych czasopism lub gazet.
 3. Przedstawienie etapów przygotowania gazety.
 4. Omówienie budowy artykułu prasowego.
 5. Wskazywanie zalet i wad czasopism drukowanych i w wersji on – line.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

25th May 2020 - Monday (poniedziałek)

Subject: Poznajemy atrakcje Londynu - lekcja kulturowa.

Podręcznik str. 104, tekst 'THE LONDON EYE'. Czytamy tekst ze zrozumieniem i wykonujemy ćwiczenia 1/2/3 z zeszytu ćwiczeń na str. 102

26th May 2020 - Tuesday (wtorek)

Subject: Mother's Day .

Linki do ćwiczeń otrzymacie podczas lekcji.

27th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: The United States of America - lekcja kulturowa.

Podręcznik str. 106. Czytamy tekst ze zrozumieniem i wykonujemy ćwiczenia 2/4/5 w zeszycie.

 

TECHNIKA

 

Temat: To umiem!

- Pod tematem wykonaj ćwiczenia 1 i 2 ze strony 76.

-  Dla chętnych ćwiczenie 3 i 4 ze strony 76.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Liczenie jabłek

- Zapoznaj się z tematem lekcji – podręcznik, str. 101 – 105.

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj projekt „Liczenie jabłek” na https://scratch.mit.edu

 

Historia

 

Wtorek ( 26.05.2020r.) Temat: Unia polsko – litewska .

Podręcznik, str. 208-209

Obejrzyjcie film edukacyjny – Przyczyny unii polsko – litewskiej.

https://gwo.pl/przyczyny-unii-polsko-litewskiej-p4408

Praca w domu: ćwiczenie 4, str.213

Czwartek ( 29.05.2020r.) Temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Podręcznik, str.210-212

Praca w domu:  Jakie były postanowienia pokoju w Toruniu w 1411r.?

 

RELIGIA

 

Temat nr 53: Posłanie uczniów

Temat: Duch Święty obdarza nas swoimi darami i umacnia nas w życiu.

 

Biologia

 

Temat: Środowisko życia, budowa oraz znaczenie roślin nagonasiennych

Przeczytać tekst z podręcznika str. 129-136. Wykonać ćwiczenia: 1, 2 i 3 str. 136.

 

Muzyka

 

Temat: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie.

Podręcznik   str. 150 i 151 oraz słowniczek muzyczny ze str. 153.

Akompaniament rytmiczny według wskazówek filmiku https://www.youtube.com/watch?v=XpieOqoqVjw

Piosenka „Stokrotka”( słowa- podręcznik str. 149)  https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA – jaki rodzaj akompaniamentu zastosowano w tym filmiku?

 

Plastyka

 

temat: Kolorowo na ludowo. Przedmioty i dekoracje ludowe

Wzory ludowe, link:  https://www.youtube.com/watch?v=jQz1lJ0X8Cc

Cutouts workshop – Poland https://www.youtube.com/watch?v=bQ6U_clIR6A

Inspiruje nas Polska sztuka ludowa https://www.youtube.com/watch?v=kbLFoEjN66w

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g

https://www.youtube.com/watch?v=jRkm-MhtWXk

https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

 

NA GÓRĘ