Kształcenie na odległość klasa VI

      ----------------------------------------------------------------------------------

 

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r.

 

MATEMATYKA

18.05

Temat: Powtórzenie wiadomości - ,,Wyrażenia algebraiczne i równania”

Zadania – testy online.

Do domu: zadanie 2,7,8/209.

 

19.05, 22.05

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych

Podręcznik – strona 212. Zadanie 1/215, 2,3/216.

Do domu: ćwiczenie 1,2/103; 3,5/104.

 

TECHNIKA

 

Temat: To umiem!

- Pod tematem wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 ze strony 64.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Kto, kiedy, gdzie?

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 81 - 84

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj tabelę ze strony 84.

 

Muzyka

 

Temat: Tańczyć każdy może – ewolucja tańca.

Prezentacja: Taniec, link: https://www.edukator.pl/taniec-moim-zyciem,presentation,e87e7b7e6d5f3f4b683f3ac08392b10a14eb6ace.html

https://www.youtube.com/watch?v=p-rSdt0aFuw

https://www.youtube.com/watch?v=xCtXX9iQkuw

 

Plastyka

 

Temat: Muzeum wyobraźni – najpopularniejsze muzea i aplikacje dotyczące sztuk pięknych w świecie wirtualnym.

Podręcznik str. 103-106.

Interaktywne muzea w Polsce, link: https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/polecamy-10-interaktywnych-muzeow-ktore-trzeba-zobaczyc

Luwr, link: http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,23264515,146952,Sztuka-w-internecie--czyli-zwiedzaj-muzea-i-galeri.html

 

 

JĘZYK POLSKI

 

18.05.2020 r.

Temat: Jak okazywać dobroć?

 1. Przeczytaj przypowieść pt. „Miłosierny Samarytanin” – podr., str. 252
 2.  Analiza treści :

- wyodrębnienie najważniejszych wydarzeń,

-  wyjaśnienie znaczeń słów : kapłan, lewita, Samarytanin ; rozmowa na temat, kto nie pomógł, a kto pomógł napadniętemu przez złoczyńców człowiekowi,

-  co podnosi wartość czynu Samarytanina, a co stanowi dodatkową winę kapłana i lewity?

      3. Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 W domu:  Obejrzyj film o tym samym tytule    https://www.youtube.com/watch?v=bOwq3rGwHh8

 

19.05.2020 r.

Temat: Lekcja o talentach

 1. Zapoznanie się z treścią „ Przypowieści o talentach”.
 2. Materiały przygotowane przez nauczyciela.

W domu: Przeczytaj „ Mit o Prometeuszu”.

 

21.05.2020 r.

Temat: Prometeusz – zbawca ludzkości

 1. Zapoznanie się z treścią "Przypomnienia” na str. 258 w podręczniku.
 2. Omówienie zagadnień znajdujących się pod tekstem.
 3. Dla chętnych - https://epodreczniki.pl/a/kara-za-stworzenie-czlowieka/D2gjPC9xd

 

22.05.2020 r.

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki

 1. Zapoznanie z treścią wiersza Leopolda Staffa „Odys”
 2. Wykonanie ćwiczeń z platformy www.epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/kazdy-z-nas-jest-odysem/Dwg4NnY1U

 

Geografia

 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

Przeczytać tekst z podręcznika str. 140-144. Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 85-87.

 

Biologia

 

Temat: Przegląd ssaków

Przeczytać tekst z podręcznika str. 136-139. Wykonać ćwiczenie 1 i 2. Przygotować prezentację na temat wybranego ssaka (dla chętnych).

 

RELIGIA

 

Temat: Jak dziś żyć wiarą?

Wiara to nie jest coś co się ma. Wiara to jest coś, czym się żyje. Autentyczna wiara domaga się poznawania prawd wiary, celebrowania jej przez modlitwę oraz wypełniania uczynków zgodnych z przykazaniami. Na lekcji spróbujemy się zastanowić jak przeżywać swoją wiarę w dzisiejszym świecie

Po lekcji wykonaj zadanie:

Pomyślę nad podanymi niżej zdaniami. Wybiorę jedno z nich, takie które jest mi najbliższe, i wpiszę pod tematem do zeszytu

 1.      Żyć wiarą – to codziennie na nowo spotykać Boga i pozwalać, aby mnie kochał
 2.      Żyć wiarą – to codziennie słuchać, co Bóg ma do powiedzenia i robić tak, jak On mówi
 3.      Żyć wiarą – to dostrzegać innych, kochać ich i być dla nich dobrym
 4.      Żyć wiarą – to mieć czyste serce na co dzień, bo tylko tacy będą oglądać Boga
 5.      Żyć wiarą – to stawiać Boga na pierwszym miejscu i bronić Jego świętego imienia

 

Historia

 

Temat: Francja monarchia konstytucyjną.

Podręcznik, strona 188

Przeczytaj tekst zawarty w podręczniku i napisz:

 1. W którym roku została uchwalona konstytucja we Francji.
 2. Jakie prawa gwarantowała ustawa.
 3. Na czym polega trójpodział władzy.
 4. Jak zmienił się ustrój Francji po wybuchu rewolucji i uchwaleniu konstytucji.

Dla chętnych:

Dowiedz się, dlaczego na fladze Francji widnieją trzy kolory: niebieski, biały, czerwony.


Temat: Obalenie monarchii i początek republiki.

Podręcznik, strona 190-191

 1. Wyjaśnij, dlaczego Ludwik XVI został odsunięty od władzy.
 2. Podaj, jaka forma rządów została ustanowiona we Francji po obaleniu monarchii.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie w postaci krótkiej notatki.

Dla chętnych:

Dowiedz się, na czym polegały zmiany w kalendarzu dokonane przez rewolucjonistów.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

18th May 2020 - Monday (poniedziałek)

Subject: Zerowy tryb warunkowy.

Zapiszcie do zeszytu notatkę:

ZERO CONDITIONAL - ZEROWY TRYB WARUNKOWY

Zastosowanie

 Zerowego trybu warunkowego używamy mówiąc o  generalnych prawdach, rzeczach, które zawsze się dzieją, jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.), są pewne i jedna informacja wynika z drugiej. Nie ma tu znaczenia czas.

 

Wzór zdania

 If + podmiot + Present Simple, podmiot + Present Simple

 lub

 Podmiot + Present Simple + if + podmiot + Present Simple

 • If you heat water to 100 degrees, it boils. – Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się
 • Water boils if you heat it to 100 degrees. – Woda zagotuje się, jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania do Present   Simple:

 • Does  water boil if you heat it to 100 degrees? – Czy woda się zagotuje jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia Present Simple

 • If you don't heat water to 100 degrees, it doesn't boil. - Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

Zamiast if, można użyć when (kiedy), as long as (tak sługo jak), unless (jeśli nie)

 • When you get off the bus on the second bus stop, you see the bank. – Kiedy wysiądziesz z autobusu na piatym przystanku, zobaczysz bank.
 • As long as you are here nothing happens. – Tak długo jak  tu będziesz, nic się nie stanie
 • Unless you heat water to 100 degrees, it doesn't boil. – Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

 

 Przykłady

 • If you freeze water, it becomes a solid. - Jeśli zamrozisz wodę, przemieni się w ciało stałe.
 • If you mix red and blue, you get purple.  - Jeśli pomieszasz czerwony z niebieskim, otrzymasz fioletowy.
 • Plants die if they don't get  water.  Kwiatki zwiędną jeśli nie dostaną wody.

 

20th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: Zerowy tryb warunkowy - ćwiczenia  utrwalające.

Linki do zadań będą podawane w trakcie zajęć lekcyjnych.

21st May 2020 - Thursday (czwartek)

Subject: Rozmawiamy o pogodzie - ćwiczenia leksykalne.

Słownictwo i ćwiczenia na utrwalenie słownictwa dotyczącego pogody otrzymacie w trakcie zajęć lekcyjnych. Proszę przypomnieć słówka dot. pogody z klas młodszych, np.: sunny, stormy, rainy, foggy.

 

WF

 

19.05.2020r. (wtorek)

Proszę zapoznać się z poniższymi filmikami.

Temat: PIŁKA  NOŻNA – ćwiczenia doskonalące opanowanie piłki oraz koordynację ruchową i siłę mięśni nóg.

https://www.youtube.com/watch?v=Ou-_Op7h_U8&list=PLQdYshWuguFjW5kzek3XZHJbn5faXPa-7&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=MOkqgumk9Xs&list=PLQdYshWuguFjW5kzek3XZHJbn5faXPa-7&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=1Em7J43Hahs&list=PLQdYshWuguFjW5kzek3XZHJbn5faXPa-7&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=0KC9HR_T88Q&list=PLQdYshWuguFjW5kzek3XZHJbn5faXPa-7&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=0KC9HR_T88Q&list=PLQdYshWuguFjW5kzek3XZHJbn5faXPa-7&index=4

ĆWICZENIA  OGÓLNOROZWOJOWE – do wykorzystanie na co dzień w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=M_aG9E0n9gg

https://www.youtube.com/watch?v=nqPxPEXPy70

 

20.05.2020r. (środa) WF

Dziś będziemy wykonywać kolejną próbę (wytrzymałość) z Indeksu Zuchory. Przygotujcie się do niej.

 

21.05.2020r. (czwartek) WF

Ciąg dalszy quizu o sporcie.  Przypomnijcie sobie wiadomości i ciekawostki związane z tym zagadnieniem.

 

21.05.2020r. (czwartek) zajęcia z wychowawcą

Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Kochani, poniżej podaję wam link do filmików, które pokażą wam jak się zdrowo odżywiać i dlaczego powinniście jeść więcej warzyw i owoców. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy nie chodzicie do szkoły i wasza aktywność ruchowa jest ograniczona.


https://liblink.pl/PRRiw3acOm
https://liblink.pl/9BxLZ0rp4a

 

Miłego oglądania.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

MATEMATYKA

25.05  26.05 

Temat: Prostopadłościany i sześciany

Podręcznik strona 218. Zadanie 1/219, 3,5/220, 9/221.

Do domu: ćwiczenie 1,2,3/105

29.05     

Temat: Graniastosłupy proste

Podręcznik strona 222. Zadanie 1,2,3/224, 7/225.

Do domu: ćwiczenie 1,2,3/106, 4,5/107.

 

 

 

JĘZYK POLSKI

 

25.05.2020 r.

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki

1. Zapoznanie z treścią wiersza Leopolda Staffa „Odys”

2. Wykonanie ćwiczeń z platformy www.epodreczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/kazdy-z-nas-jest-odysem/Dwg4NnY1U

26.05.2020 r.

Temat: Mitologiczni bohaterowie

 1. Zapoznanie z infografiką „W świecie mitów”.
 2. Wyjaśnienie przyczyn ponadczasowości postaci mitologicznych.
 3. Określenie, kim mogliby być dziś bohaterowie mitów.
 4. Karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

28.05.2020 r.

Temat: Jak napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści?

 1. Przeanalizowanie informacji o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści – podr., str. 269.
 2. Zapoznanie się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego.
 3. Tworzenie określeń do podanych postaci mitologicznych.
 4. Wymyślanie innych wersji podanych mitów.

W domu: Przeczytać tekst pt. „ Baśniobór”, podr., str. 272

29.05.2020 r.

Temat: Czy potrzebne są zasady?

 1. Odczytanie informacji „Kilka słów o książce”.
 2. Omówienie tekstu.
 3. Określenie powodów łamania zasad.
 4. Dyskusja na temat podłoża kłamstwa i reguł, które ułatwiają życie.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

25th May 2020 - Monday (poniedziałek)

Subject: The weather forecast - prognozujemy pogodę.

Linki do ćwiczeń otrzymacie w trakcie zajęć lekcyjnych

27th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: I zdanie warunkowe.

The First Conditional

Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

 

Wzór zdania

 If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

lub

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

Zamiast if (jeżeli, jeśli), można użyć: as soon as ( jak tylko), unless = if not (jeśli nie).

As soon as  she visits me, I will be happy – Jak tylko mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

Unless  she visits me, I will not  be happy – Jeśli mnie nie odwiedzi, nie będę szczęśliwy.

You must go to  the doctor if you are ill. – Musisz iść do lekarza, jeśli jesteś chory (Podmiot + czasownik modalny + if + podmiot + present simple)

Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania w danym czasie:

If she visits me, will I be happy? – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy?

Will I be happy  if she visits me? – Czy będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi?

Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia w danym czasie.

will not (won't) be happy if she visits me. – Nie będę szczęśliwy, jeśli mnie odwiedzi.

I will be happy if she does not (doesn't) visits me. – Będę szczęśliwy, jeśli mnie nie odwiedzi.

Należy  pamiętać, że po if zawsze występuje czas Present Simple, nigdy will.

Jeśli zdanie zaczyna się od if, to zdanie drugie (nadrzędne) poprzedza przecinek. Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym - must), to drugiego zdania NIE  poprzedza przecinek.

Przykłady:

Unless it's to late, I'll go on food. – Jeśli nie jest za późno, pójdę pieszo.

If it's sunny, we'll go for a walk. – Jeśli będzie słonecznie, pójdziemy na spacer.

What will you do if you don't meet her? – Co zrobisz, jeśli jej nie spotkasz?

You will not go to the cinema if you don't wash the dishes. – Nie pójdziesz do kina, jeśli nie pozmywasz naczyń.

He will  fail his exams unless he study harder. – Obleję egzamin, jeśli nie będzie się więcej uczył.

If it isn't hot tomorrow, we'll not go to the swimming pool. – Jeśli nie będzie jutro ciepło, nie pójdziemy na basen.

They won't  succeed if they don't work hard.  –  Nie odniosą sukcesu, jeśli nie będę ciężej pracować

28t hMay 2020 - Thursday (czwartek)

Subject: I zdanie warunkowe - ćwiczenia utrwalające.

Linki do zadań otrzymacie w trakcie zajęć lekcyjnych.

 

Historia

 

Temat: Republika Francuska.

Podręcznik, strony 190-192

 1. Przeanalizuj taśmę chronologiczną zawartą we wstępie do tematu – przepisz do zeszytu daty wydarzeń z rewolucji francuskiej.
 2. Przeczytaj tekst i przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Dlaczego Ludwik XVI został odsunięty od władzy.
  2. Jaka forma rządów została ustanowiona we Francji po obaleniu monarchii.
  3. Na czym polegały rządy terroru sprawowane przez jakobinów.

 

Historia

 

Temat: Upadek rządów jakobinów.

Podręcznik, strony 192-193

 1. Przeczytaj tekst źródłowy „Dekret o podejrzanych” i przygotuj się do odpowiedzi na pytania 1 i 2 zawarte pod tekstem.
 2. Znajdź w tekście odpowiedź na pytania:
  1. W jaki sposób jakobini zostali pozbawieni władzy.
  2. Czym charakteryzowały się rządy dyrektoriatu.
  3. Przepisz do zeszytu w formie notatki „To już wiem”

Dla chętnych:

https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DnwlovfXF

 

 

TECHNIKA

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o elementach elektronicznych

(https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5)

- Wykonaj ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz wiadomości dotyczące elementów elektronicznych.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Tik-tak, tik-tak

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 85 - 88

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj tabelę.

 

26.05.2020r. (wtorek) WF

Temat: Nauka oraz ćwiczenia doskonalące umiejętności rzutu do kosza w różnych pozycjach - na stojąco, w siadzie oraz leżeniu

Proszę najpierw wybrać sobie jeden z 5 treningów ogólnorozwojowych.
Ćwiczenia rozciągające i ogólnorozwojowe w domu dla każdego.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=IRy1Q9b8k9k
 2. https://www.youtube.com/watch?v=y1Cvjamutm4
 3. https://www.youtube.com/watch?v=43erNYlbGm4
 4. https://www.youtube.com/watch?v=PL2VgpjuuKg
 5. https://www.youtube.com/watch?v=qNRk9ktTGTM

Natępnie proszę o zapoznanie się z materiałem dotyczącym piłki koszykowej. Wykonajcie poszczególna ćwiczenia.
https://liblink.pl/v0NAN3tG9C

27.05.2020r. (środa) WF

Dziś będziemy wykonywać kolejną próbę (szybkość) z Indeksu Zuchory. Przygotujcie się do niej.

28.05.2020r. (czwartek) WF

Temat: PIŁKA  KOSZYKOWA – doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg

https://www.youtube.com/watch?v=0fkwbmYSWOs

https://www.youtube.com/watch?v=whCIIqmwuig

https://www.youtube.com/watch?v=tYnWpc4yDbU

Dzisiaj zapraszam na dalszą część doskonalenia techniki podstawowych umiejętności piłki koszykowej. Spróbujcie zrealizować ćwiczenia z filmów.

 

28.05.2020r. (czwartek) zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak motywować się do nauki i organizować własną pracę?

Drodzy Uczniowie.

W związku z trudną sytuacją, w której cały czas tkwimy pamiętajcie, że najważniejsze jest zdrowie Wasze i Waszych bliskich. Dbajcie cały czas o siebie, starajcie się przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. Ten czas to na pewno ważny sprawdzian, jeśli chodzi o Waszą samodzielną pracę. Aby podołać temu wyzwaniu przesyłam Wam dzisiaj dwa materiały do obejrzenia. Pierwszy link z podpowiedziami, jak zmotywować się do nauki i uczyć się z przyjemnością. Wiem, że to bardzo trudne ale spróbujcie i bądźcie cierpliwi. Drugi link, mam nadzieję pomoże Wam w organizacji pracy własnej zarówno teraz jak i w przyszłości. Trzymam kciuki.

Pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym.

  1.  https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/

  2.  https://www.youtube.com/watch?v=SBelNdTD6Tc&feature=youtu.be

 

RELIGIA

 

Temat lekcji: Przyjdź, Duchu Święty!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić dzień Pięćdziesiątnicy – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kiedy Jan Paweł II w 1979 roku przybył do Polski w przeddzień tego święta modlił się wraz z milionami Polaków: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Dzisiejszą lekcję chcemy poświęcić modlitwie do Ducha Świętego. Chcemy poprosić o jego pomoc.

Zadanie:

1) Postaram się znaleźć w tygodniu chwilę, aby osobiście poprosić Ducha Świętego o jego dary i owoce

 

Muzyka

 

Temat: Gra planszowa „ Wędrujące tamburyny” .

Birds on the Wires https://vimeo.com/6428069

Z powodu koronawirusa nie możemy zagrać w grę planszową „Wędrujące tamburyny”, której  opis i zasady  oraz plansza znajdują się na str, 159-164. Na str. 162 -164 znajdują się pytania  i polecenia. Twoim zadaniem jest wybrać 4 zadania i napisać do nich odpowiedzi.

 

Plastyka

 

Temat: Lekcja w muzeum

 Fantastyczne dzieła architektury | EDUmaMY, link: https://www.youtube.com/watch?v=g2k8-uDViPs

Zadanie plastyczne: jak może wyglądać moja miejscowość za 100 lat

NA GÓRĘ