Kształcenie na odległość klasa VII

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r

 

MATEMATYKA

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach

Podręcznik – strona 225. Zadanie 1,5/226.

Do domu: ćwiczenie 1,2,4/93.

 

21.05 

Temat: Potęgowanie potęgi

Podręcznik – strona 229. Zadanie 1,3/229.

Do domu: ćwiczenie 1,3/95.

 

22.05

Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu

Podręcznik – strona 231. Zadanie 1,3/232.

Do domu: ćwiczenie 1/96, 5/97.

 

JĘZYK POLSKI

 

Wtorek  19.05.2020 r.

Temat: Kompetencje oczekiwane na rynku pracy, czyli co powinienem umieć?

https://epodreczniki.pl/b/kompetencje-oczekiwane-na-rynku-pracy-czyli-co-powinienem-umiec/P162Xp1qk

 

Środa  20.05.2020 r.

Temat: Słowotwórstwo. Rodzina wyrazów

Uzyskanie wiedzy, kiedy wyrazy tworzą rodzinę, czym jest rdzeń oraz oboczność.

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU

Zeszyt ćwiczeń.

 

Czwartek  21.05.2020 r.

Temat: Rozumiemy i opisujemy uczucia i emocje

https://epodreczniki.pl/b/rozumiemy-i-opisujemy-uczucia-i-emocje/PCUqttTm2

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Zadane na piątek: Przeczytać opowiadanie „Zapomnieć Różę” E. Barańskiej – podręcznik    str. 268.

 

Piątek  22.05.2020 r.

Temat: Zła strona dobrej sprawy

Podręcznik str. 268 - opowiadanie „Zapomnieć Różę” E. Barańskiej.                           .

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Omówienie lektury A. Mickiewicza „Dziady” cz. II we wtorek 26.05.2020 r.

 

INFORMATYKA

 

Temat: Afisz na konkurs

- Zapoznaj się z tematem lekcji -  podręcznik, str. 122 - 127.

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj  afisz.

 

Muzyka

 

Temat: Historia  i rodzaje tańca – część II

Prezentacja: Taniec, link: https://www.edukator.pl/taniec-moim-zyciem,presentation,e87e7b7e6d5f3f4b683f3ac08392b10a14eb6ace.html

https://www.youtube.com/watch?v=xCtXX9iQkuw

 

Plastyka

 

Temat: Moda i styl epoki.

Podręcznik, rozdział o modzie.

Moda na przestrzeni dziejów, link: https://www.youtube.com/watch?v=G6iyb-qS_Pc

100 lat mody, link: http://targimody.pl/video/historia-mody/

Film “Ubieranie damy w XVIII w”, link: https://www.youtube.com/watch?v=MYuPczzCKpg

 

Biologia

 

Poniedziałek 18.05

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego

Przeczytać tekst z podręcznika str. 235 oraz 238-240. Wykonać ćwiczenie 1 i 2 str. 240.

Środa 20.05

Temat: Profilaktyka raka układu rozrodczego

Przeczytać tekst z podręcznika str. 236-237. Wykonać ćwiczenie 1 str. 240.

 

Chemia

 

Poniedziałek 18.05

Temat: Obliczenia stechiometryczne cz. 1

Przeczytać tekst z podręcznika str. 151-154. Wykonać zadania: 1, 2, 3 str. 155.

Środa 20.05

Temat: Obliczenia stechiometryczne cz. 2

Wykonać zadania: 4, 5, 6 str. 155 oraz 9 str. 158.

 

Geografia

 

Środa 20.05

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia

Przeczytać tekst z podręcznika str. 184-186. Wykonać ćwiczenie 1 i 3 str. 186.

 

RELIGIA

 

Temat lekcji: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski

Oprócz NMP Królowej Polski, patronki naszej Ojczyzny, Polska ma również dwóch innych patronów: świętego Wojciecha i św. Stanisława, biskupa. Dwóch niezłomnych świadków prawdy, wiernych Chrystusowi aż do śmierci. Na lekcji przypomnimy sobie ich historię i spróbujemy się zastanowić, czego możemy się od nich nauczyć.

Zadanie:

1) Odpowiem na pytanie: W jaki sposób powinienem stawać w obronie swojej wiary?

 

Fizyka

 

Wtorek 19.05.2020 rok.

Temat : II zasada dynamiki Newtona

Naucz się: podawać treść drugiej zasady dynamiki Newtona; opisywać zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; wyrażać wartość działającej siły w niutonach.

Zapoznaj się z materiałem na stronie 184 w podręczniku, oraz https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c

Praca domowa: zadanie 2 strona 189 w podręczniku. (pomocne może okazać się przykład 5.12 ze strony 187)

Czwartek 21.05.2020 rok.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Siły w przyrodzie”.

Zapoznaj się z materiałem na stronie https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

Praca domowa: „Sprawdź się” w podręczniku strona 194.

 

Historia

 

Temat: Przejęcie władzy przez Hitlera.

https://www.youtube.com/watch?v=y-SW8B5lsKQ-

 1. Na podstawie filmu „Początki nazizmu w Niemczech” przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Co było przyczyną kryzysu w państwie niemieckim po I wojnie światowej.
  2. Dlaczego powstałe partie nacjonalistyczne cieszyły się tak wielkim poparciem społecznym.
  3. Podaj nazwę partii, która zdobyła największą popularność w Niemczech
   w latach 30 -tych.
  4. Kto był przywódcą tej partii, jakie głosił tezy.
  5. Przeczytaj tekst źródłowy „Ustawy norymberskie”. Podręcznik, strona 195

Przygotuj się do odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem.

 1. Na postawie infografiki, omów społeczeństwo III Rzeszy. Podręcznik, strona 196.

 

Doradztwo zawodowe

 

Temat: Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i kompetencje.

Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Wynikają one z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje.

Kompetencja – połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Osoba posiadająca kompetencje sprawnie i skutecznie realizuje powierzone jej zadania.

Ćwiczenie:

Podaj 5 argumentów „za” i 5 argumentów „przeciw”, dotyczących stwierdzenia: Solidne wykształcenie, to jedyny warunek sukcesu na rynku pracy”.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

18th May 2020 - Monday ( poniedziałek)

Subject: Liczebniki główne i porządkowe.

Proszę o przypomnienie wiadomości o liczebnikach z klas młodszych: pisownia, tworzenie liczb od 13 do 19 oraz liczb 20, 30, 40, 50, 60, itd.; liczebniki porządkowe i ich końcówki, zapisywanie daty. Linki do ćwiczeń otrzymacie podczas lekcji.

20th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: Dzień sportu - opisywanie wydarzeń sportowych

Podręcznik str. 128 oraz 169 - proszę zapoznać się z notatką dotyczącą pisania blogu. Po zapoznaniu się z notatką, wykonujemy ćwiczenia A oraz E z podręcznika str.128.

22nd 2020 - Friday (piątek)

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8 - revision 8.

Powtarzamy wiadomości z działu 8: słownictwo dotyczące sportu; gramatyka: czasowniki modalne, liczebniki główne i porządkowe, teksty na rozumienie słuchania i czytania dotyczące tematu SPORT; pisanie: blog dotyczący wydarzenia sportowego. Ćwiczenia A/B/D str. 134.

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5.

Podręcznik str. 70- ćwiczenia powtórzeniowe 1/2/3/4 do wykonania  w zeszycie oraz 5 i 6 ze str. 71.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

Zaczynamy rozgrzewką.

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hqnU92VioGA

https://www.youtube.com/watch?v=OMuqxXUCZ9I

https://www.youtube.com/watch?v=0gN8ETSvKOc
https://liblink.pl/PRRiw3acOm
https://liblink.pl/9BxLZ0rp4a

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 MATEMATYKA

26.05 

Temat: Działania na potęgach

Podręcznik strona 233. Zadanie 4,6/234,

Do domu: ćwiczenie 1/97, 3,4/98.

 

28.05

Temat: Notacja wykładnicza

Podręcznik strona 237. Zadanie 1/238, 4/239.

Do domu: ćwiczenie 1,2,3/99.

 

29.05 

Temat: Pierwiastki

Podręcznik strona 244. Zadanie 1,2,8/248, 14/249, 17/250.

Do domu: ćwiczenie 1/103, 9/104, 14/105.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

25th May 2020 - Monday ( poniedziałek)

Subject: Revision 8 - powtórzenie wiadomości (c.d.).

Linki do zadań powtórzeniowych otrzymacie podczas zajęć.

27th May 2020 - Wednesday (środa)

Subject: Summer holiday - rozumienie tekstów słuchanych i czytanych.

Linki do zadań w trakcie zajęć.

29th 2020 - Friday (piątek)

Subject: Zadania typu egzaminacyjnego.

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4550046-zadania-z-rozwiazaniami-z-angielskiego-znajomosc-srodkow-jezykowych.htm

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

29 maja 2020 - piątek

Temat: Kartki z kalendarza.

Podręcznik str. 73- poznajemy nazwy miesięcy, zapisujemy datę po rosyjsku: w zeszycie wykonujemy ćw. 4a ze str. 75w podręczniku. W zeszycie ćwiczeń str. 40-41 ćwiczenia 1 i 5.

 

Doradztwo zawodowe

 

Temat: Wybieram zawód czy szkołę?

Obejrzyj film:

„ Przymiarka do wyboru zawodu „ ( https://doradztwo.ore.edu.pl. / filmy-animowane-o-wyborze-szkoły-i-zawodu/ ( filmików jest 12 – można obejrzeć wszystkie )

 

INFORMATYKA

 

Temat: Nie taka martwa natura

- Zapoznaj się z tematem lekcji -  podręcznik, str. 128 - 134.

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku przygotuj się do tworzenia filmu.

 

Fizyka

 

Wtorek 26.05.2020 rok.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „ Siły w przyrodzie”.

Czwartek 28.05.2020r.

Temat: Praca mechaniczna.

Naucz się: odróżniać znaczenie słowa praca w życiu codziennym i jako wielkości fizycznej; podawać definicję pracy jako wielkości fizycznej; posługiwać się dżulem [J] jako jednostką pracy; obliczać pracę wykonywaną przez siłę działającą w kierunku równoległym do przemieszczenia ciała.

Przeczytaj temat w podręczniku strona 200. Zapoznaj się z materiałem na stronie https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/DEXcVhj0u
 oraz https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs.

Praca domowa: w podręczniku zadanie 1,2 strona 203 .

 

Język Polski

 

Wtorek  26.05.2020 r.

Temat: Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty

Wiedza na temat, czym cechują się wyrazy złożone i jak się je tworzy.

Podręcznik str. 326 – 327.

Zeszyt ćwiczeń.

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Środa  27.05.2020 r.

Temat: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”– „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza

Omówienie drugiej części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Podręcznik str. 254 – 261.

https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK

https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii%C2%A0

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Czwartek  28.05.2020 r.

Temat: „Kto nie był na razu człowiekiem…”. Motyw winy i kary w „Dziadach” cz. II

Podręcznik str. 254 – 261.

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Piątek  29.05.2020 r.

Temat: Skrótowce i skróty

Podręcznik str. 322 – 325.

Zeszyt ćwiczeń.

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

RELIGIA

 

Temat lekcji: Przyjdź, Duchu Święty!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić dzień Pięćdziesiątnicy – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kiedy Jan Paweł II w 1979 roku przybył do Polski w przeddzień tego święta modlił się wraz z milionami Polaków: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Dzisiejszą lekcję chcemy poświęcić modlitwie do Ducha Świętego. Chcemy poprosić o jego pomoc.

Zadanie:

1) Postaram się znaleźć w tygodniu chwilę, aby osobiście poprosić Ducha Świętego o jego dary i owoce

 

Biologia

Poniedziałek 25.05

Temat: Utrwalenie wiadomości z dz. Rozmnażanie i rozwój człowieka

Przeczytać z podręcznika rozdz. Podsumowanie str. 241 oraz wykonać w zeszycie test utrwalający str. 242.

Środa 27.05

Temat: Sprawdzian wiadomości z dz. Rozmnażanie i rozwój człowieka

Wykonacie sprawdzian przesłany w trakcie lekcji przez nauczyciela.

 

Chemia

Poniedziałek 25.05

Temat: Utrwalenie wiadomości o równaniach reakcji i obliczeniach chemicznych cz.1

Wykonywanie zadań utrwalających przesłanych przez nauczyciela.

Środa 27.05

Temat: Utrwalenie wiadomości o równaniach reakcji i obliczeniach chemicznych cz.2

Wykonywanie zadań utrwalających przesłanych przez nauczyciela.

 

Geografia

Środa 27.05

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

Przeczytać tekst z podręcznika str. 187-189. Wykonać w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 str. 189.

 

Muzyka

 

Temat: Warsztat muzyczny – muzyka współczesna

Przypomnienie wiadomości – dział „ To już wiemy” str.158

Ciekawostka muzyczna: Birds on the Wires https://vimeo.com/6428069

Rock and roll to również taniec : https://www.youtube.com/watch?v=sv7zw43cneM  

Wykonaj akompaniament rytmiczny według wskazówek filmiku https://www.youtube.com/watch?v=XpieOqoqVjw

 

Plastyka

 

Temat: Animacja  poklatkowa.

Podręcznik

Co to jest animacja? Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=X25sLUU1yvE&feature=emb_logo

Rysuję i animuję 3D, link: https://www.youtube.com/watch?v=ENJsa1sWlWw

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g

https://www.youtube.com/watch?v=jRkm-MhtWXk

https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

NA GÓRĘ