Kształcenie na odległość klasa VIII

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 18 - 22.05.2020r.

 

MATEMATYKA

 

19.05 

Temat: Pole koła

Podręcznik – strona 247. Zadanie 1,3/248.

Do domu: ćwiczenie 1/102, 4/103.

 

21.05   22.05

Temat: Zadania powtórzeniowe z klas VI – VIII

Kompozytor kart pracy, testy online.

 

 

JĘZYK POLSKI

 

Wtorek  19.05.2020 r.

Temat: Kompetencje oczekiwane na rynku pracy, czyli co powinienem umieć?

https://epodreczniki.pl/b/kompetencje-oczekiwane-na-rynku-pracy-czyli-co-powinienem-umiec/P162Xp1qk

 

Środa  20.05.2020 r.

Temat: Systemy wartości przedstawione w "Quo vadis"

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Czwartek  21.05.2020 r.

Temat: Rozumiemy i opisujemy uczucia i emocje

https://epodreczniki.pl/b/rozumiemy-i-opisujemy-uczucia-i-emocje/PCUqttTm2

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Piątek  21.05.2020 r.

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem ósmoklasisty (cz. 1)

Rozwiązywanie zadań powtórkowych przed egzaminem ósmoklasisty.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf

 

INFORMATYKA

 

Temat: Fraktale w smartfonie

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 124 - 129.

- Dla chętnych: Zgodnie z instrukcją w podręczniku wykonaj projekt „Płatek Kocha” lub „Trójkąt Sierbińskiego”.

 

Chemia

 

Poniedziałek 18.05

Temat: Tłuszcze – właściwości i zastosowanie

Wykonać notatkę na temat właściwości oraz zastosowania tłuszczów.

Środa 20.05

Temat: Białka – występowanie, rodzaje i budowa

Wykonać notatkę na temat występowania, rodzajów i budowy białek.

 

Geografia

 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Przeczytać tekst z podręcznika str. 170-175. Wykonać ćwiczenia: 1, 2 i 3 str. 177.

 

Biologia

 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu Ekologia

Przeczytać rozdział Podsumowanie str. 129-132. Wykonać w zeszycie test str. 132-134.

 

RELIGIA

 

Temat: Moje zadanie w Kościele

Każda osoba będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie obie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.

Zadanie po lekcji:

1)    Przepiszę powyższy fragment do zeszytu

2)    Zastanowię się co otrzymuję od Kościoła i co ja daję Kościołowi

 

 

Fizyka

 

Wtorek 19.05.2020 rok.

Temat: Obraz otrzymywany w zwierciadłach kulistych wypukłych. (druga lekcja)

Naucz się: rysować konstrukcyjnie obrazy otrzymane w zwierciadle kulistym wypukłym; scharakteryzować powstały obraz.

Proszę, abyście w zeszycie pod tematem lekcji  narysowali z przedstawionego filmu konstrukcję obrazu powstałego w zwierciadle wypukłym.

https://www.youtube.com/watch?v=kXvJP5EFOCM&t=49s.

Praca domowa: zadanie 2 strona 95 w ćwiczeniach.

 

Czwartek 21.05.2020 rok.

Temat: : Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Naucz się: demonstrować zjawisko załamania światła; rysować schemat  przejście światła przez granicę dwóch ośrodków, wskazywać kąt padania i kąt załamania; wyjaśniać zależność zmiany biegu wiązki promienia przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków od szybkości rozchodzenia się światła w tych ośrodkach.

Zapoznaj się z materiałem na stronie 189 w podręczniku.

Obejrzyj: doświadczenie https://www.youtube.com/watch?v=Td-dwPd-v24

omówienie tematu https://www.youtube.com/watch?v=Bxq2bAZBjAc 

Praca domowa: 1 i 2 strona 98 w ćwiczeniach

 

WOS

 

Temat: Galeria Wielkich Polaków.

 1. Dobry obywatel - kto to taki?

Co to znaczy być dobrym obywatelem? Czy wystarczy uczyć się, pracować, płacić podatki i nie łamać prawa? Czy trzeba wykazać się czymś więcej? Czy osoba niepełnoletnia może być dobrym obywatelem i działać na rzecz wspólnego dobra?

 1. Ułóż listę przymiotów, które powinny charakteryzować dobrego obywatela. Czy wszystkie cechy wymienione poniżej powinny cechować dobrego obywatela?
 2. Odpowiedź uzasadnij.
 3. Kogo cenimy?

Skoro już wiesz, kogo uważasz za wybitnego obywatela, zastanów się kto powinien znaleźć się w Galerii Wielkich Polaków XX i XXI wieku.

 1. Spróbuj stworzyć listę wybitnych obywateli.

Mogą znaleźć się na niej wybitni Polacy, którzy nie są znani w całej Polsce, ale zasłużyli się bardzo dla regionu lub okolicy, w której mieszkasz.

 1. Obejrzyj krótkie filmy o wybitnych Polakach.

https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI

 

Historia

 

Temat: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Podręcznik, strona 212-213

https://www.youtube.com/watch?v=mWux3r0Riz4

 1. Korzystając z dostępnych ci źródeł przygotuj się do odpowiedzi na następujące zagadnienia:
  1. Przedstaw okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  2. Omów postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego.
  3. Napisz w zeszycie przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Temat:  Ostatnie lata PRL

Podręcznik, strona 217

 1. Na podstawie tekstu zamieszczonego w podręczniku,  scharakteryzuj sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego. Zapisz w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z biografią Jerzego Popiełuszko.

 

Doradztwo zawodowe

 

Temat: Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i kompetencje.

Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Wynikają one z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje.

Kompetencja – połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Osoba posiadająca kompetencje sprawnie i skutecznie realizuje powierzone jej zadania.

Ćwiczenie:

Podaj 5 argumentów „za” i 5 argumentów „przeciw”, dotyczących stwierdzenia: Solidne wykształcenie, to jedyny warunek sukcesu na rynku pracy”.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

19th May 2020 - Tuesday (wtorek)

Subject: Defining  and non-defining relative clauses - zaimki względne definiujące i niedefiniujące.

Zapisz notatkę do zeszytu:

Relative clauses - zdania względne (przydawkowe) precyzują informację o rzeczach, osobach lub miejscach. Zdania tego typu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą zaimków względnych, które prezentujemy poniżej:

 • who – oznacza kto lub który (odnosi się tylko do osób)
  The man who invented the telephone was A.G. Bell
  The lady who is sitting by the table is my aunt.
 • which – oznacza co, który; używany w odniesieniu do rzeczy / zwierząt
  The Vistula, which is the longest river in Poland, flows through Warsaw.
  The wallet which I found yesterday was empty.
 • that – oznacza kto, co, który i jest wykorzystywany w odniesieniu do osób oraz rzeczy. Zaimek that jest najczęściej stosowany w mowie potocznej.
  The neighbour that lives upstairs is a surgeon.
  The moped that stands over there belongs to his cousin.
 • whose – oznacza której, którego. Zaimek ten stosujemy w odniesieniu do ludzi.
  This is a woman whose daughter lives abroad.
  She is currently going out with that Spanish guy whose name I can’t remember. 
 • whom – oznacza którego; zaimek ten jest stosowany w języku oficjalnym w odniesieniu do osób.
  The stranger whom I met yesterday was homeless.
  The employee whom you picked on has been promoted.

DEFINING CLAUSES – ZDANIA WZGLĘDNIE OKREŚLAJĄCE

Zdania tego typu są stosowane, gdy jasno określają ludzi lub przedmioty. Informacja w nich zawarta wyróżnia osobę lub rzecz na tle pozostałych i bezpośrednio odwołuje się do nich. Warto zapamiętać, że zdanie tego typu nie oddzielamy przecinkiem, jak to zwykliśmy robić w języku polskim. W takiej sytuacji nie wiadomo byłoby, o czym lub o kim jest mowa.

The man who is running in the park is my brother.
The skirt that is green belongs to me.
The film which will be released by Netflix next week is based on a true story.

NON-DEFINING CLAUSES – ZDANIA WZGLĘDNIE NIEOKREŚLAJĄCE

Non-defining clauses, jak sama nazwa wskazuje, stanowią dodatkową informację, którą można opuścić bez wprowadzania jakichkolwiek niejasności. Informacja poboczna jest oddzielona przecinkami i jej brak nie wpływa na ogólny przekaz treści w zdaniu. Zapamiętaj jeszcze jedną ważną zasadę. Zaimek względny THAT nie jest używany w tego typu zdaniach.

 • My car, which is blue, runs on petrol.
 • Monica, who is my relative, knows a famous celebrity.

Jeszcze jedna przydatna wskazówka, która pomoże Ci aktywnie uczyć się relative clauses w języku angielskim. Kiedy masz wątpliwości co do zastosowania zdań typu defining / non-defining, weź małą kartkę i zakryj dodatkową informację. Postaraj się spojrzeć na zdanie z nieco innej perspektywy. Czy po wyeliminowaniu tego elementu zdania nie rozumiesz kontekst wypowiedzi? Jeśli tak, to mowa o defining clauses.

21st May 2020 - Thursday (czwartek)

Subject: : Defining  and non-defining relative clauses - zaimki względne definiujące i niedefiniujące.

Linki do zadań podczas zajęć lekcyjnych - utrwalamy wiadomości dot. zdań z zaimkami względnymi.

22nd May 2020 - Friday (piątek)

Subject: Zaimki względne - powtarzamy i utrwalamy wiadomości.

Linki do ćwiczeń podczas zajęć lekcyjnych.

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

18 maja 2020 - poniedziałek

Temat: Z pamiętnika kibica .

W zeszycie wykonujemy ćwiczenie 2  ze strony 100 i 3 ze str. 101.

20 maja 2020 - środa

Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch - przysłówki: tutaj, tam.

Podręcznik str. 104: czytamy notatkę na temat przysłówków (powtórzenie wiadomości z klasy 7), wykonujemy ćw. 4 w zeszycie. W zeszycie ćwiczeń str. 49 ćw. 1, str. 50-ćw. 3 i ćw. 3 ze str.51.

 

EDB

 

Temat lekcji: Pierwsza pomoc - powtórzenie wiadomości.

Proszę o powtórzenie najistotniejszych wiadomości z tego działu. Na lekcji będę zadawała pytania , na które będziecie udzielać odpowiedzi na ocenę.

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

 

Dziś na stronie szkoły pojawi sie oferta dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych. Prosze o zapoznanie sie z ofertami.

JAK SIĘ UCZYĆ, żeby się NAUCZYĆ?

https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

Zaczynamy rozgrzewką.

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hqnU92VioGA

https://www.youtube.com/watch?v=OMuqxXUCZ9I

https://www.youtube.com/watch?v=0gN8ETSvKOc
https://liblink.pl/PRRiw3acOm
https://liblink.pl/9BxLZ0rp4a

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały edukacyjne 25 - 29.05.2020r.

 MATEMATYKA

 

26.05, 28.05, 29.05

Temat: Zadania powtórzeniowe z klas VI – VIII

Kompozytor kart pracy, testy online - ,,Procenty”

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

26th May 2020 - Tuesday (wtorek)

Subject: Reported speech - mowa zależna.

Podręcznik str. 156 - 157: czytamy informacje dotyczące tworzenia mowy zależnej w języku angielskim (następstwo czasów, zmiana czasu i miejsca, tworzenie pytań, poleceń o próśb), robimy notatkę.

28th May 2020 - Thursday (czwartek)

Subject: : Reported speech - ćwiczenia gramatyczne.

Linki do zadań podczas zajęć lekcyjnych - utrwalamy wiadomości dot. mowy zależnej.

29th May 2020 - Friday (piątek)

Subject: Reported speech - zadania typu egzaminacyjnego.

Linki do ćwiczeń podczas zajęć lekcyjnych.

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

25 maja 2020 - poniedziałek

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 7 .

Powtarzamy słownictwo dotyczące zdrowia i sportu; odmiana czasownika 'zajmować się',; odmiana rzeczownika ' kibic'; przysłówki określające miejsce i kierunek. W zeszycie wykonujemy ćwiczenia 3/4/7/9 ze stron 106 - 107.

27 maja 2020 - środa

Temat: Polska - ojczyzna Kopernika i moja.

Podręcznik str.108 - czytamy tekst, wypisujemy niezrozumiałe wyrazy i tłumaczymy je z pomocą słownika. Po przeczytaniu tekstu wykonujemy ćw. 1 б - zapisujemy w zeszycie pytania do tekstu i odpowiadamy na nie.

 

WOS

 

Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie

Podręcznik, strona 164-165

 1. Przeanalizuj zagadnienia zawarte w podsumowaniu na stronie 164.
 2. Wykonaj test podsumowujący rozdział. W zeszycie zapisz pytanie i właściwą odpowiedź.

 

Historia

 

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Podręcznik, strony 220- 222

 1. Zapoznaj się z biografią następujących postaci: Ronald Regan, Michaił Gorbaczow.
 2. Przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Jak zmieniła się sytuacja międzynarodowa w latach 80.
  2. Z jakimi problemami borykał się ZSRS.
  3. Kto użył określenia „Imperium zła”, co miał na myśli.
  4. Przeanalizuj taśmę chronologiczną zawartą we wstępie do tematu, dowiedz się na temat wydarzeń na niej zamieszczonych.

Dla chętnych:

Odpowiedz, z jakiego powodu władze ZSRS utrzymywały katastrofę w Czarnobylu w tajemnicy, a później ją bagatelizowały?

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne.

Podręcznik, strony 200- 204

 1. Na podstawie tekstu z podręcznika przygotuj się do odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Na czym polegały rządy Józefa Stalina.
  2. Scharakteryzuj metody walki politycznej stosowane przez Józefa Stalina.
  3. Wyjaśnij, dlaczego system komunistyczny w ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy.
  4. Gdzie jest taki inny kraj, w którym człowiek tak oddycha swobodnie” – oceń prawdziwość słów popularnej pieśni sowieckiej.

 

Dla chętnych:

 Omów skutki bezwzględnej polityki gospodarczej Stalina. W tym celu możesz posłużyć się tekstem „Głód na Ukrainie”, strona 204

Skorzystaj z platformy edukacyjnej

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DQsqgq0uP

 

Historia

 

Temat: Jesień narodów.

Podręcznik, strona 222-225

https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9

 1. Na podstawie tekstu z podręcznika,  przedstaw przebieg Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego.

Zapisz w zeszycie w postaci planu wydarzeń.

 1. Wyjaśnij okoliczności rozpadu ZSRS.

 

Doradztwo zawodowe

 

Temat: Wybieram zawód czy szkołę?

Obejrzyj film:

„ Przymiarka do wyboru zawodu „ ( https://doradztwo.ore.edu.pl. / filmy-animowane-o-wyborze-szkoły-i-zawodu/ ( filmików jest 12 – można obejrzeć wszystkie )

 

INFORMATYKA

 

Temat: Kolorowa płaszczyzna

- Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik, str. 130 - 134.

- Wejdź na stronę https://pl.khanacademy.org/ i sprawdź, co oferuje.

 

Fizyka

 

Wtorek 26. 05.2020r.

Temat: Przejście wiązki  światła białego przez pryzmat.

Naucz się:  że światło białe jest mieszaniną barw; że światło białe ulega rozszczepieniu podczas przejścia przez pryzmat; podawać przyczyny, dla których światło białe ulega rozszczepieniu.

Przeczytaj temat w podręczniku na stronie 193.

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=uMpX_Naxn2U; https://www.youtube.com/watch?v=YvIUYwRSZsU

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA (od 6:25 minuty)

Praca domowa: Napisz w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę pod tematem lekcji.

 

Czwartek 28.05.2020r.

Temat: Soczewki skupiające.

Naucz się: podać definicję soczewki; klasyfikować soczewki ze względu na ich kształt i właściwości optyczne; podać przykłady przyrządów i układów optycznych wykorzystujących soczewki.

Zapoznaj się  z tematem w podręczniku na stronie 197 oraz z materiałem na stronie

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk    (rozdział 3 i 4)

Praca domowa:  Zadanie 2 strona 200 w podręczniku

 

EDB

 

Temat lekcji: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

Proszę o przeczytanie tematu ze strony 120. Pod tematem napiszcie krótką notatkę.

 

Język Polski

 

Wtorek  26.05.2020 r.

Temat: W ogrodzie życia

Podręcznik str. 264 – wiersz J. M. Rymkiewicza „Wiosna w Milanówku”.

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Środa  27.05.2020 r.

Temat: Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości (część 1)

Podręcznik str. 254 – 258.

Zeszyt ćwiczeń.

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Czwartek  28.05.2020 r.

Temat: O pokrewieństwie słów i ich słowotwórczej budowie (część 2)

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP

Materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

Piątek  29.05.2020 r.

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem – część 4

Rozwiązywanie zadań powtórkowych przed egzaminem ósmoklasisty. Test egzaminacyjny.

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204.pdf

 

RELIGIA

 

Temat lekcji: Przyjdź, Duchu Święty!

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić dzień Pięćdziesiątnicy – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kiedy Jan Paweł II w 1979 roku przybył do Polski w przeddzień tego święta modlił się wraz z milionami Polaków: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Dzisiejszą lekcję chcemy poświęcić modlitwie do Ducha Świętego. Chcemy poprosić o jego pomoc.

Zadanie:

1) Postaram się znaleźć w tygodniu chwilę, aby osobiście poprosić Ducha Świętego o jego dary i owoce

 

Chemia

Poniedziałek 25.05

Temat: Właściwości białek

Przeczytać tekst z podręcznika str. 198-200. Zrobić notatkę na temat właściwości białek.

Środa 27.05

Temat: Budowa i rodzaje sacharydów

Przeczytać tekst z podręcznika str. 202-203. Zrobić notatkę na temat występowania, budowy i rodzajów sacharydów.

 

Geografia

Środa 27.05

Temat: Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych

Przeczytać tekst z podręcznika str. 176-177. Wykonać w zeszycie ćwiczenie 3 str. 177.

 

Biologia

Piątek 29.05

Temat: Sprawdzian wiadomości z dz. Ekologia

Wykonacie sprawdzian przesłany w trakcie lekcji przez nauczyciela.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Lekcja - dwa cykle w tygodniu.

Proszę wcześniej przygotować sobie miejsce do ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g

https://www.youtube.com/watch?v=jRkm-MhtWXk

https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0

Po ćwiczeniach siad skrzyżny i odpoczywamy.

NA GÓRĘ