Zebranie zdalne z rodzicami

Szanowni Państwo!

 

Zwracam się do całej społeczności szkolnej w formie pisemnego wystąpienia. Pragnę poruszyć ważne tematy dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie kształcenia na odległość. Najpierw uwagi o charakterze ogólnym:

 

Od 13 marca 2020 r. zajęcia lekcyjne nie odbywają się w murach naszej szkoły, ale są prowadzone zdalnie. Wszyscy uczniowie zostali objęci opieką i uczestniczą w lekcjach zdalnych. Wszyscy wychowawcy, nauczyciele przedmiotów i nauczyciele specjaliści wykonują swoje obowiązki tak, jak to było przed 13 marca 2020 r. Udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Działa Samorząd Uczniowski i zamieszcza na stronie szkolnej swoje prezentacje. Cała praca w ramach kształcenia na odległość jest dokumentowana i przebiega zgodnie z planem przyjętym do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej 24 marca 2020 r. Dyrektor organizuje pracę szkoły zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS, Kuratorium Oświaty i Organu Prowadzącego.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Najważniejsze sprawy dotyczące zachowania i wyników nauczania uczniów przed 13 marca 2020 r. oraz w czasie kształcenia na odległość przekażą Rodzicom wychowawcy.
  2. Odbędzie się egzamin ósmoklasistów (16,17,18 czerwca 2020 r.). MEN opracowuje szczegółowe procedury przeprowadzenia tego egzaminu w czasie pandemii koronawirusa. Jak tylko dokument ukaże się, Rodzice i Uczniowie zostaną o tym poinformowani. Bardzo proszę, żeby Uczniowie klasy VIII przygotowywali się do egzaminu, powtarzali materiał, konsultowali się z nauczycielami. Rodziców klasy VIII proszę o nadzorowanie pracy dzieci i wspieranie ich.
  3. Zasady wystawienia ocen końcoworocznych:

Wprowadzenie kształcenia na odległość spowodowało niekorzystną sytuację, kiedy to nauczyciel nie pracuje bezpośrednio w klasie z uczniem, wobec czego trudno jest ocenić poziom samodzielności uczniów w wykonywaniu zleconych zadań. Nie jest tajemnicą, że uczniowie korzystają ze wszystkich możliwości, jakie daje Internet i nie wszyscy wykonują zadania samodzielnie. Pozytywnym aspektem jest fakt, że dzięki temu uczą się, ale ocena  na koniec roku musi odzwierciedlać prawdziwe możliwości ucznia i uwzględniać różne formy jego pracy, w tym samodzielność wykonywania zadań. Wobec powyższego nauczyciele, wystawiając oceny końcoworoczne, są zobowiązani wziąć przede wszystkim oceny za I półrocze tego roku szkolnego oraz te, które uczniowie otrzymali do 13.03.2020 r. Oceny cząstkowe, które uczniowie otrzymali w czasie kształcenia na odległość, będą ważne i wpłyną na ogólną ocenę pracy uczniów, ale nie mogą być wyznacznikiem oceny ostatecznej, ponieważ nikt nie jest w stanie wykazać, na ile uczeń pracował samodzielnie. Oceny, które otrzymali uczniowie po 13 marca 2020 r. świadczą jednak o tym, że nauczyciele realizowali podstawę programową i oceniali uczniów. Jest to również bardzo ważne przy wystawieniu ocen zachowania, ponieważ dobrze świadczy o aktywności uczniów i chęci uczestnictwa  w zajęciach.  

 

Drodzy Rodzice!

Bardzo dziękuję Wam za współpracę, szczególnie z wychowawcami. W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III jesteście zawsze ze swoimi dziećmi i systematycznie uczestniczycie we wspólnych lekcjach. W klasach IV-VIII uczniowie są bardziej samodzielni i wymagają tylko kontroli i wsparcia ze strony Rodzica. Wiem, że mają i jedno i drugie. Mam nadzieję, że nasza współpraca utrzyma się do końca trwania kształcenia na odległość. Życzę Państwu dużo siły, cierpliwości i wytrzymałości. W razie jakichś pytań czy uwag proszę o kontakt.

 

Kochani Uczniowie!

Dziękuję Wam, że tak pięknie uczestniczycie w zajęciach zdalnych. Wiem, że sytuacja, w której  się znaleźliście, jest trudna, ale to nie jest jeszcze coś najgorszego, co mogłoby Was spotkać. Pozytywny aspekt to możliwość przebywania w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Dzień macie zorganizowany, najpierw lekcje, potem czas wolny. Jak wykorzystacie te możliwości, zależy tylko od Was. Pragnę Was uspokoić, żebyście nie martwili się, że czegoś nie zrozumieliście z lekcji. Gdy wrócimy do szkoły, będzie czas na  powtórzenie zagadnień, które okażą się trudne. Życzę Wam silnej woli i rozsądku. Nade wszystko pragnę zobaczyć Was zdrowych w szkole.

 

Drodzy Nauczyciele!

Pragnę szczerze podziękować za Waszą pracę. To dzięki Wam mogłam przeprowadzić wszystkie działania, aby w naszej szkole nieprzerwanie trwała nauka. Nie widać Was, ale widać Waszą pracę. Wiem najlepiej, ile czasu musicie poświęcić na przygotowanie do lekcji w nowych warunkach i potem na przeprowadzenie tych lekcji. Dzięki temu nasi uczniowie mają codzienny kontakt z nauczycielami. Dziękuję nauczycielom specjalistom: pedagogowi szkolnemu, logopedzie oraz nauczycielowi rewalidacji. W trudnych warunkach wykonujecie swoją pracę, ale robicie to z tak ogromny zaangażowaniem i oddaniem, że nie sposób tego nie podkreślić. Szczególne podziękowania kieruję do Wychowawców. Wspaniale wykonujecie swoją pracę z Rodzicami i Uczniami. Należą się Wam słowa uznania.  

 

Pozwoliłam sobie na może trochę za długie wystąpienie, ale sytuacja wymaga omówienia kwestii związanych z pracą szkoły. Poza tym na każdym zebraniu z Rodzicami poruszałam zagadnienia szkolne natury ogólnej, więc i tym razem chciałam zachować ten element naszych spotkań.

Wszystkim Państwu życzę zdrowia i obyśmy jak najszybciej spotkali się w murach naszej szkoły.

 

Pozdrawiam serdecznie, dyrektor szkoły Katarzyna Gąsiewska.

 

 

Szanowni Rodzice!

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniach 6-7-8 maja 2020 r. odbędzie się zdalne zebranie z rodzicami. Na stronie internetowej zostanie zamieszczone wystąpienie Dyrektora Szkoły skierowane  do całej społeczności szkolnej. Wychowawcy klas w trakcie indywidualnych rozmów przekażą Rodzicom informacje na temat zachowania uczniów  i wyników w nauce przed 13 marca  2020 r. oraz w czasie trwania kształcenia na odległość. W trakcie rozmów zostaną omówione sprawy bieżące.

Organ Prowadzący w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przekazał dla uczniów naszej szkoły 15 laptopów, które zostaną wykorzystane w kształceniu na odległość. Szczegółowych wyjaśnień udzieli Dyrektor Szkoły i wychowawcy. 

Kształcenie na odległość kontynuujemy do 24 maja 2020 r. w takiej samej formie  jak dotychczas.

W razie pytań czy uwag proszę o kontakt telefoniczny.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Dyrektor Szkoły Katarzyna Gąsiewska.

  

Zebranie zdalne z rodzicami (06-07-08.05.2020 r.)

Porządek zebrania:

  1. Wystąpienie Dyrektora Szkoły (zakładka „Zebranie zdalne z rodzicami”).
  2. Indywidualne rozmowy wychowawców z rodzicami za pomocą wybranego komunikatora.
  3. Omówienie wyników nauczania i zachowania.
  4. Przekazanie informacji o ocenach cząstkowych i propozycji ocen końcoworocznych.
  5. Wysłuchanie uwag i pytań rodziców na temat pracy szkoły w trakcie kształcenia na odległość.
  6. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ