Prezydium Rady Rodziców 2019/2020

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca RR - Pani Izabela Wenda

Z - ca przewodniczącej RR Pani  Sylwia Sztukert

Skarbnik RR - Pani Julita Kozioł 

Sekretarz Pani Anna Sitarska

 

 

Komisja Rewizyjna: 

Pani Anna Popek - Przewodnicząca KR

Pani Jadwiga Zawieska - członek

Pani Iwona Szymborska - członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

NA GÓRĘ