Prezydium Rady Rodziców 2020/2021

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Przewodnicząca RR - Pani Izabela Wenda

Z - ca przewodniczącej RR Pani Sylwia Sztukert

Skarbnik RR - Pani Julita Kozioł

Sekretarz Pani Anna Sitarska

NA GÓRĘ